شعر افزار- معرفی پایگاه
منابع و پایگاه های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها
- شرکت یکتاوب افزار شرق: پشتیبان اول شعر افزار   |    - سامانه خبری قطره: تامین اخبار و واژگان

- دادگان: مرجع دادگان زبان فارسی
- فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی - نسخۀ رقومی [فرج‌الله خداپرستی. (۱۳۷۶). فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی .شیراز: دانشنامۀ فارس.]
- فرهنگ طیفی (تزاروس فارسی) - نسخه رقومی - شورای عالی اطلاع‌رسانی - مؤلف: جمشید فراروی
- واژگان زایای زبان فارسی [محرم اسلامی، مسعود شریفی آتشگاه، صدیقه علیزاده لمجیری، و طاهره زندی. (۱۳۸۳). واژگان زایای زبان فارسی. مجموعه مقالات اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه. تهران.]
- گنجور رومیزی
- متون بی جن خان
- وبگاه عروض : تعیین وزن عروضی
- شورای عالی اطلاع رسانی
نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.10.11.fa
برگشت به اصل مطلب