شعر افزار- اخبار پایگاه
مرحله اول ورود اطلاعات انجام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با کمک اطلاعاتی که از منابع مختلف گردآوری شده بود، حدود 155 هزار واژه وارد پایگاه گردید. بسیاری از واژه های وارد شده دارای مترادف، متضاد، تلفظ، همرده و هم قافیه هستند و می توانید از طریق واژه یاب به آنها دسترسی داشته باشید. در ضمن ابزار واژه یاب هم متناسب با اطلاعات واژه های جدید توسعه داده شده است.
نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.11.13.fa
برگشت به اصل مطلب