شعر افزار- اخبار پایگاه
راه اندازی ربات تلگرام قافیه یاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/20 | 
امکان استفاده از ابزار قافیه یاب پایگاه از طریق تلگرام فراهم شد. برای این منظور می توانید واژه های خود را به ربات زیر ارسال نمایید:
 
نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.11.21.fa
برگشت به اصل مطلب