شعر افزار- معرفی پایگاه
بایگانی اخبار پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

امکان استفاده از ابزار قافیه یاب پایگاه از طریق تلگرام فراهم شد. برای این منظور می توانید واژه های خود را به ربات زیر ارسال نمایید:
 


تعداد واژه های بانک اطلاعاتی به 350 هزار واژه افزایش یافتند و نیز با روش های ابداعی سرعت جستجو در بانک اطلاعاتی بیشتر شد. همچنین بخش جستجوی واژه ها با هدف تسهیل کاربری ارتقا داده شد.


قالب گرافیکی سفارشی برای پایگاه برای پایگاه طراحی شد و برخی صفحات و ابزارهای داخلی نیز با هدف تسهیل کاربری تغییر داده شدند.


ابزار تحلیل گر شعر (بررسی واژه ها، تقطیع و تعیین وزن) به سایت اضافه شد. ابزار آنالیز شعر به تدریج توسعه داده شده و هوشمند تر خواهد شد.


با کمک اطلاعاتی که از منابع مختلف گردآوری شده بود، حدود 155 هزار واژه وارد پایگاه گردید. بسیاری از واژه های وارد شده دارای مترادف، متضاد، تلفظ، همرده و هم قافیه هستند و می توانید از طریق واژه یاب به آنها دسترسی داشته باشید. در ضمن ابزار واژه یاب هم متناسب با اطلاعات واژه های جدید توسعه داده شده است.


پایگاه وب شعر افزار راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه ارایه خدمات الکترونیک در زمینه های شعر و ادب فارسی از جمله ایجاد بانک اطلاعات شاعران معاصر، ثبت و نگهداری آثار ادبی، توسعه و معرفی نرم افزارها، اطلاع رسانی اخبار شعر و ادب از طریق پایگاه و خبرنامه علمی، ‏گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین شاعران معاصر بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.10.16.fa
برگشت به اصل مطلب